Kloewoeng

JW | Kloewoeng

Kluwung adalah penyebutan pelangi dalam Bahasa Jawa. Dalam banyak cerita rakyat, pelangi dikisahkan menjadi jalan yang menghubungkan dunia dengan kahyangan, tempat tinggal dewa-dewi dan bidadari.

Di Antara Dua Dunia

RSR | Di Antara Dua Dunia

Dunia maya sebagai ruang interaksi lebih sering mempunyai efek terhadap kehidupan sosial seseorang dalam dunia nyata.