Kloewoeng

Kluwung adalah penyebutan pelangi dalam Bahasa Jawa. Dalam banyak cerita rakyat, pelangi dikisahkan menjadi jalan yang menghubungkan dunia dengan kahyangan, tempat tinggal dewa-dewi dan bidadari.

Continue Reading Kloewoeng